Samenwerking

Stichting Jeugdland heeft de opdracht gekregen van de gemeente Arnhem om alle vakantie activiteiten in Arnhem te coördineren en daarbij de samenwerking te zoeken met andere organisaties die ook vakantie activiteiten organiseren. De samenwerking behelst het afstemmen van alle activiteiten en het gezamenlijk organiseren hiervan. Deze samenwerking heeft uiteindelijk geleid tot een gezamenlijke uitgave van het Jeugdland Vakantie Paspoort in de voorjaar-, zomer en herfstvakantie.

Verder is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met alle partijen, die de samenwerking voor de komende jaren waarborgt en is er een platform gevormd. Hierin hebben van iedere organisatie tenminste 2 personen zitting, te weten de coördinator en de directeur of voorzitter. Het platform komt tweemaal per jaar bij elkaar om de samenwerking te evalueren en waar nodig bij te stellen.

Samenwerkende organisaties

Sportbedrijf Arnhem organiseert sportactiviteiten in alle wijken van Arnhem en is een onderdeel van de Gemeente Arnhem. Er is een dagelijks activiteitenaanbod, niet alleen voor kinderen, maar ook voor tieners, jongeren, volwassenen en ouderen. Ook in de vakanties worden er sportactiviteiten georganiseerd.

Buitenschoolse opvang Kinderopvang SKAR, is kinderopvang buiten. Daarom vallen naast de reguliere tijdstippen dat de school ‘uit’ is, ook de vrije dagen in verband met studiedagen van school en schoolvakanties. Kinderopvang SKAR biedt kinderen graag in een vertrouwde omgeving met een breed en gevarieerd op de verschillende leefijden toegesneden activiteitenaanbod. Er zijn 21 BSO vestigingen in Arnhem, Overbetuwe, Lingewaard en Renkum. Wilt u meer weten, bel dan met Kinderopvang SKAR, 026-3705530 of bezoek de website.